Kods: 183

2005.06.01 Trimdas organizāciju vēstures dokumentācijas datubāze (Amerikā)

Pamatojums:

ALAIDD būs līdz šim trūkstošais pamatakmens nākotnes zinātniskiem darbiem par trimdu, par latviešu tautu Amerikā. Tas ir nepieciešams, jo ļoti maza daļa no Amerikas trimdas organizāciju pamatdokumentiem tiek sistemātiski apzināti un saglabāti. Vēl mazāk pamatdokumentu ir pieejami viegli pārskatamā veidā vēsturniekiem, autoriem, biografiem, organizāciju vadītājiem, jaunu organizāciju veidotājiem un citiem. Gadu pēc gada atgādinām cits citam vēsturnieka Jāņa Krēsliņa teikto : “Grupa, kas nepieraksta savu vēsturi, izzūd no vēstures”, bet to pašu gadu ritējumā aiziet aizsaulē arvien vairāk to, kas dibināja mūsu trimdas organizācijas, saprata to mērķus un rūpējās par organizāciju archīviem. ALAIDD darba grupa ir ar nepieciešamo pieredzi, lai šo zinātnisko darbu reiz kārtīgi izdarītu, lai trimdas rosīgie sabiedriskie darbinieki un trimdas organizācijas nebūtu tā grupa, kas “izzuda no vēstures.”

Apraksts:

Amerikas latviešu imigrācijas dokumentācijas datubāzes (ALAIDD) projektam ir pabeigti priekšdarbi. Ir izstrādāta datubāzei atbilstoša datora programmas pamatversija, kuŗu izmantojot, latviešu organizāciju pārstāvji un reģistrēti individi varēs no savām mājām ievadīt un pētīt interaktīvā datubāzē trimdas organizāciju vēsturi, pārskatus un pamatdokumentus (statūtus, protokolus, valdes un biedru sarakstus, programmas, rakstus par organizācijas rīkotajiem pasākumiem, financiālus dokumentus, inventūru, attēlus, digitālas un audio failes...). www.ALAIDD.org. ir reģistrēta tīmeklī.

Projekta otrā daļa ilgs trīs gadus. ALAIDD darba grupa ( Dzelzgalvis, Muižniece Liepiņa, Šradere, Tērauda, Hinkle, Abula un Berga)

1. Gādās par datubāzei nepieciešamo programmēšanu, administrēšanu, DEAC technisko apkalpi, mājas lapu un serveri.

2. Sagatavos brošūru Amerikas trimdas organizācijām par to, kā un kādu informāciju datubāzē ierakstīt.

3. Rīkos apmācību seminārus latviešu centros.

4. Apzinās archīvmateriālus arī organizācijām, kuŗas vairs nepastāv.

5. Iekārtos pamatmateriālu “skanēšanas” darbnīcu, lai izpalīdzētu tām organizācijām, kam nav piemērota pārstāvja šam darbam.

6. Pēc dokumentu ievietošanas datubāzē nogādās pamatdokumentus Latvijas Valsts Arhīvam Rīgā vai Immigration History Research Center Minneapolē turpmākai uzglabāšanai.

Budžets:

ALAIDD projekts ir pakalpojums visām Amerikas Trimdas latviešu organizācijām palīdzēt veikt vēsturisko archīvu apzināšanai, apstrādāšanai un nogādāšanai uz tālāku glabāšanu LVA un IHRC. Nav paredzēti jebkādi ienākumi citi kā LF un ALAs atbalsts. Budžets uzrāda nepieciešamos izdevumus, lai paveiktais darbs tuprinātos augstvērtīgi, lai programmēšana un techniskā apkalpe ir profesionāla, sagatavotā pavadbrošūra skaidra un apmācības semināri praktiski un lietderīgi.

Valde:

Muižniece Liepiņa Sarma Projekta pieteicēja

Komanda:

Error: function GetDocName: No found document! doc_id=151

Komanda TXT:

Inta Šradere

Anita Tērauda

Maija Hinkle

Biruta Abule

Lilita Berga

Ienākumi:

No Latviešu fonda pieprasītais pabalsts $ 8,610

Citi ieņēmumi: ALAs Kultūras nozare $12,190

-------------------------------------------------------

Ieņēmumi kopā $20,800

Izdevumi:

2007. gadam

Visi LVL pārēķināti uz USD lietojot .60 izmaiņu (apaļots)

ALGAS/ stipendijas

Techniskie pakalpojumi

“Skanēšana”(Rīgā) 320 darba stundas @2 LVL stundā (640) $1070.

Epasta palīdzības “hot-line” 50 stundas @ 2 LVL stundā (100) $ 170.

ALAIDD pavadgrāmatas rediģēšana 16 stundas@ $10 stundā $ 160.

$3000.

APRĪKOJUMI, INVENTĀRS un PASTA IZDEVUMI:

Servera iegāde Rīgā ar papildus 50GB kapacitāti: 500LVL $ 835.

Servera uzstādīšana/pievienošana: 200 LVL $ 335.

DEAC Digitālās ekonomikas attīstības centrs apkalpe

(Servera glabāšana, interneta pieslēgums, strāva) 12 mēneši

@ 50 LVL mēnesī (600 LVL) $1000.

Skanēšanas aprīkojums Rīgā 2 gabali@ 110 LVL $ 370.

Skanēšanas aprīkojums ASV 1 gabals @ $160 $ 160.

ALAIDD Pavadgrāmatas (brošūras) drukāšana

1000 eksemplāri, 30 lpp @ .05 lpp $1500.

ALAIDD pavadgrāmatas izsūtīšanai pasta izdevumi $ 300.

Pasta izdevumi Trimdas organizāciju archīvu/pamatmateriālu

Pārsūtīšanai scannēšanai un tad uz LVA vai IHRC

50 kastes @ $30. $1500.

$6000

IEKŠZEMES (Amerikā) TRANSPORTS:

Ceļa izdevumi (bencīns, tolls, automašīnu novietošana) darba grupas

locekļiem apbraukāt Amerikas latviešu centrus pasniegt apmācības

par to kā ievadīt materiālus ALAIDD datubāzē. 12 centros @$250 $3000.

$3000

2008. gadam

ALGAS/stipendijas:

Programmēšanas darbs (Rīgā) 60 darba stundas @8 LVL (480) $ 800.

Techniskie pakalpojumi:

“Skanēšana” (Rīgā) 390 darba stundas @2 LVL (780) $1300.

Epasta palīdzības “hot-line” 30 stundas @2 LVL (60) $ 100.

$2200

APRĪKOJUMI, INVENTĀRS un PASTA IZDEVUMI:

DEAC Digitālās ekonomikas attīstības centrs apkalpe

(Servera glabāšana, interneta pieslēgums, strāva) 12 mēneši

@ 60 LVL mēnesī (720 LVL) $1200.

ALAIDD Pavadgrāmatas (brošūras) drukāšana

500 eksemplāri, 30 lpp @ .05 lpp $ 750.

ALAIDD pavadgrāmatas izsūtīšana pasta izdevumi $ 200.

Pasta izdevumi Trimdas organizāciju archīvu/pamatmateriālu

Pārsūtīšanai scannēšanai un tad uz LVA vai IHRC

75 kastes @ $30. $2250.

$4400.

IEKŠZEMES (Amerikā) TRANSPORTS:

Ceļa izdevumi (bencīns, tolls, automašīnu novietošana) darba grupas

locekļiem apbraukāt Amerikas latviešu centrus pasniegt apmācības

par to kā ievadīt materiālus ALAIDD datubāzē. 8 centros @$275 $2200.

$2200.

2007. gada izdevumi $12,000

2008. gada izdevumi $ 8,800

KOPĀ $20,800

Ar Latviešu fonda atbalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:

2007. gadā servera iegādi un uzstādīšanu un programmēšanas un techniskiem pakalpojumiem Rīgā kā arī 12 mēnešu DEAC apkalpi ($5010) un 2008. gadā par programmēšanas un techniskiem pakalpojumiem Rīgā un 12 mēnešu DEAC apkalpi ($3600). KOPĀ no LF līdzekļiem $8610.