Kods: 1524
Organizācijas: Latviešu apvienība Detroitā

Jēkabsone Līga

Pavalsts:

------

E-pasts:

Jekabson@charter.net

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO