Kods: 1523
Organizācijas: Latviešu apvienība Detroitā

Kukainis Roberts

Pavalsts:

------

E-pasts:

Roberts@kukainis.com

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO