Kods: 1513
Organizācijas: Kalamazū latviešu biedrība

Pūtele Malda

Pavalsts:

------

Telefona #s:

1 269 353 8320

E-pasts:

malda@charter.net

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO