Kods: 1509
Organizācijas: Čikāgas latviešu biedrība

Birkens Armands

Pavalsts:

------

Vai ir Mutvārdu vēstures intervēts:

NO