Kods: 1314

Latviešu ev. lut. Vienības draudze Grand Rapidā Reliģiska organizācija

Nosaukums angliski:

Unity Latvian ev. lut. Church

Statūti:

1953.01.29. Pārņem Trīsvienības draudzes kopas funkcijas

Pilsēta:

Grand Rapids

Pavalsts:

Michigan

Valsts:

ASV