Kods: 1254

Amerikas latviešu katoļu apvienība Reliģiska organizācija

Nosaukums angliski:

American Latvian Catholic Association

Statūti:

Vēl darbojās 1998.g.

Pavalsts:

------

Valsts:

ASV