Kods: 1252

Ziemeļu Kolorado un Vaiomingas latv. ev. lut. kopa Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pavalsts:

Wyoming

Valsts:

ASV