Kods: 1240

Milvoku latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Darbojās 1955.g.

Vēl joprojām darbojās

Pilsēta:

Milwaukee

Pavalsts:

Wisconsin

Valsts:

ASV