Kods: 1237

Latviešu ev. lut. Sv. Jāņa draudze Milvokos Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pilsēta:

Milwaukee

Pavalsts:

Wisconsin

Valsts:

ASV