Kods: 1230

Vašingtonas latviešu kredītsabiedrība Saimnieciska Organizācija

Nosaukums angliski:

Latvian Credit Union

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pavalsts:

Washington

Valsts:

ASV