Kods: 1216

Senatobijas latv. ev. lut. Sv. Pāvila draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pilsēta:

Senatobija

Pavalsts:

Tennessee

Valsts:

ASV