Kods: 1210

Ridingas latviešu kopa Vietējās biedrības

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pilsēta:

Reading

Pavalsts:

Pennsylvania

Valsts:

ASV