Kods: 1205

Filadelfijas Zemkopju kopa Klubs/Kopa

Statūti:

Arī pazštama kā Latviešu Zemkopju kopa Filadelfijā

Vēl darbojusies 1958.g., tagad likvidējusies

Pilsēta:

Filadelfija

Pavalsts:

Pennsylvania

Valsts:

ASV