Kods: 1200

Filadelfijas un apkārtnes latv. ev. lut ALA kopa Globālā Organizācija

Statūti:

Filadelfijas un apkārtnes latv. ev. lut. draudzes ALA kopa

Vēl darbojās 1958.g.

Pilsēta:

Filadelfija

Pavalsts:

Pennsylvania

Valsts:

ASV