Kods: 1197

Oregonas latviešu centrs Saimnieciska Organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pavalsts:

Oregon

Valsts:

ASV