Kods: 1186

Latviešu katoļu kopa Klīvlandē Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1998.g., nav vairs 2001.g.

Pilsēta:

Klīvlande

Pavalsts:

Ohio

Valsts:

ASV