Kods: 1164

ALAs biedru kopa Klīvlandē Globālā Organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pilsēta:

Klīvlande

Pavalsts:

Ohio

Valsts:

ASV