Kods: 1158

Zilā kalna (4.) gaidu vienība Jauniešu organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pavalsts:

New York

Valsts:

ASV