Kods: 1154

Sirakūzas apvienotā Kristus latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pilsēta:

Syracuse

Pavalsts:

New York

Valsts:

ASV