Kods: 1129

Latviešu katoļu kopa Ņujorkā Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pilsēta:

Ņujorka

Pavalsts:

New York

Valsts:

ASV