Kods: 1091

Sv. Pāvila ev. lut. latviešu draudze Senatobia, MS Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1953.g.

Pilsēta:

Senatobija

Pavalsts:

Mississippi

Valsts:

ASV