Kods: 1090

Senatobijas latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Varbūt tā pati kā Sv. Pāvila ev. lut. draudze Senatobijā, Mississippi

Pilsēta:

Senatobija

Pavalsts:

Mississippi

Valsts:

ASV