Kods: 1074

Tērvetes (34.) skautu vienība Jauniešu organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 2001.g.

Pavalsts:

Michigan

Valsts:

ASV