Kods: 1053

Kalamazū Sv. Jāņa latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija

Pilsēta:

Kalamazoo

Pavalsts:

Michigan

Valsts:

ASV