Kods: 1041

Grand Rapidas latv. ev. lut. Vienības draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1955.g.

Pilsēta:

Grand Rapidi

Pavalsts:

Michigan

Valsts:

ASV