Kods: 1020

Jēkaba Zīberga fonds Fonds

Statūti:

Darbojās 1998.g., 2001.g. vairs nav

Fonds beidza darbību kad mira Reitera kungs. Aktīvs fondā bija palicis tikai tāds Indars, kurš nevēlējās vairs turpināt darbību un ar Reitera kunga atraitnes atbalstu pārpalikušie līdzekļi un grāmatas nonāca Dr. Helmi Rozankovska gādībā; $500 noziedoti Misiņu bibliotekai, lai palīdzētu ar dažu aizsūtīto grāmatu restorāciju un pārejo grāmatu aizsūtīšanu.

Dr. Rozankovska nedomā, ka no fonda ir kādi protokoli saglabājušies, katrā ziņā nezin kur tādi būtu.

Pavalsts:

Massachusetts

Valsts:

ASV