Kods: 102

Informācija par "Amerikas latviešu apvienības 54. kongresa" atbalstu ASV kongresa rezolūcijas projektiem 2005.06.16

Autors:

BNNS

Dokumenta kategorija:

Paziņojumi presei

Dokumenta teksts:

Amerikas latviešu apvienības (ALA) 54. kongress notika no 13. līdz 14.maijam, Kalamazū pilsētā, Mičigānas pavalstī. ALA ar 5637 biedriem ir lielākā latviešu organizācija ārpus Latvijas. Kongresā piedalījās 86 delegāti ar 94mandātiem, pārstāvot 47 ASV latviešu biedrības, draudzes, un citas organizācijas, kā arī pārstāvot atsevišķus biedrus, kas nav iesaistīti kādā ASV latviešu organizācijām. Kongresu kā goda viesis uzrunāja Latvijas Republikas vēstnieks ASV Māris Riekstiņš. Kongresā kā ALA valdes loceklis piedalījās arī PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis. Pēc 2,5 pavadītām dienām ar intensīvām pārrunām un debatēm, ALA kongress pieņēma virkni rezolūciju, kuŗas turpinās atbalstīt latviešu kultūras dzīvi ASV un bērnu latvisko izglītību. Šiem mērķiem kongress apstiprināja ALA valdes iesniegto 2005. g. budžetu 747,800 ASV dolāru apmērā. Amerikas latviešiem bija zināms, ka ASV kongresa apakšpalātā, Tautu vietnieku namā, 12. aprīlī bija iesniegts rezolūcijas projekts, kas aicina, lai Krievija, kā PSRS tiesiskā mantiniece, atzītu un nosodītu Baltijas valstu okupāciju. Ar prieku kongresa delegāti uzzināja, ka 12. maijā līdzīgs likumprojekts tika iesniegts arī ASV Senātā. Var cerēt, ka abas šīs rezolūcijas tiks pieņemtas kā ASV kongresa kopējs lēmums pirms vasaras beigām. Pie rezolūcijas projekta piestrādāja baltiešu lobijs - Apvienotā Amerikas baltiešu komiteja (AABK, angliski - Joint Baltic American National Committee) un citas organizācijas. ALAs pārstāvis AABK Jānis Bolšteins, kas piedalījās rezolūcijas teksta izstrādē, teica "šī rezolūcija ir domāta, lai palīdzētu Krievijai izvērtēt savu vēsturi, un tā pārvarēt neuzticību starp Krieviju un Baltijas valstīm". ALA kongress izteica atzinību un pateicību līdzšinējai ALAs priekšsēdei Dacei Copeland, kas vairs nekandidēja uz šo amatu, un ievēlēja jaunu priekšsēdi - Mārtiņu Duhmu no Bostonas. Juris Mežinskis, ALA Informācijas nozares vadītājs: jmezinskis@cinci.rr.com. Amerikas latvieši – gandarīti. Autors: LETA Latvijas avīze: Otrdiena, 2005. gada 17. maijs. Rubrika: Ārzemju ziņas (20. lpp.) Amerikas Latviešu apvienība (ALA) ir gandarīta par to, ka ASV Kongresā iesniegts rezolūcijas projekts, aicinot Krieviju atzīt un nosodīt Baltijas valstu okupāciju. Nedēļas nogalē Kalamazū pilsētā Mičiganas pavalstī notika ALA 54. kongress, informē ALA informācijas nozares vadītājs Juris Mežinskis. 12. maijā ASV Senātā tika iesniegts līdzīgs likumprojekts, un ALA cer, ka abas rezolūcijas tiks pieņemtas kā ASV kongresa kopējs lēmums pirms vasaras beigām. Pie rezolūcijas projekta strādāja baltiešu lobijs – Apvienotā Amerikas baltiešu komiteja un citas organizācijas. Kongresu kā goda viesis uzrunāja Latvijas vēstnieks ASV Māris Riekstiņš. Kongresā kā ALA valdes loceklis piedalījās Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis. Pēc divu dienu pārrunām un debatēm ALA kongress pieņēma virkni rezolūciju, kuŗas turpinās atbalstīt latviešu kultūras dzīvi ASV un bērnu latvisko izglītību. Šiem mērķiem kongress apstiprināja ALA valdes iesniegto šī gada budžetu 747 800 ASV dolāru apmērā. ALA kongress ievēlēja jaunu priekšsēdi – Mārtiņu Duhmu no Bostonas. ALA ar 5637 biedriem ir lielākā latviešu organizācija ārpus Latvijas. Kongresā piedalījās 86 delegāti ar 94 mandātiem, pārstāvot 47 ASV latviešu biedrības, draudzes un citas organizācijas, kā arī pārstāvot atsevišķus biedrus, kas nav iesaistīti kādā ASV latviešu organizācijā.