Kods: 1015

Bostonas un apkārtnes latv. ev. lut. Trimd draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Bostonas un apkārtnes latv. ev. lut. Trimdas draudze

Vēl darbojās 1955.g.

Pilsēta:

Bostona

Pavalsts:

Massachusetts

Valsts:

ASV