Kods: 1007

Baltimoras latv. ev. lut. draudze Reliģiska organizācija

Statūti:

Vēl darbojās 1958.g., vairs nedarbojās

Pilsēta:

Baltimora

Pavalsts:

Maryland

Valsts:

ASV